Denta Beauté - sve kase | 1190 Beč, Billrothstraße 29 | Telefon:+43 1 369 66 25

Holistička stomatologija

  https://www.denta-beaute.com/bs/dentallexikon-category/a-bs/
 • A
 • https://www.denta-beaute.com/bs/dentallexikon-category/b-bs/
 • B
 • https://www.denta-beaute.com/bs/dentallexikon-category/c-bs/
 • C
 • https://www.denta-beaute.com/bs/dentallexikon-category/c-bs-2/
 • Č
 • https://www.denta-beaute.com/bs/dentallexikon-category/d-bs/
 • D
 • https://www.denta-beaute.com/bs/dentallexikon-category/e-bs/
 • E
 • https://www.denta-beaute.com/bs/dentallexikon-category/f-bs/
 • F
 • https://www.denta-beaute.com/bs/dentallexikon-category/g-bs/
 • G
 • https://www.denta-beaute.com/bs/dentallexikon-category/h-bs/
 • H
 • https://www.denta-beaute.com/bs/dentallexikon-category/i-bs/
 • I
 • https://www.denta-beaute.com/bs/dentallexikon-category/k-bs/
 • K
 • https://www.denta-beaute.com/bs/dentallexikon-category/l-bs/
 • L
 • https://www.denta-beaute.com/bs/dentallexikon-category/m-bs/
 • M
 • https://www.denta-beaute.com/bs/dentallexikon-category/n-bs/
 • N
 • https://www.denta-beaute.com/bs/dentallexikon-category/o-bs/
 • O
 • https://www.denta-beaute.com/bs/dentallexikon-category/p-bs/
 • P
 • https://www.denta-beaute.com/bs/dentallexikon-category/q-bs/
 • Q
 • https://www.denta-beaute.com/bs/dentallexikon-category/r-bs/
 • R
 • https://www.denta-beaute.com/bs/dentallexikon-category/s-bs/
 • S
 • https://www.denta-beaute.com/bs/dentallexikon-category/s-bs-2/
 • Š
 • https://www.denta-beaute.com/bs/dentallexikon-category/t-bs/
 • T
 • https://www.denta-beaute.com/bs/dentallexikon-category/u-bs/
 • U
 • https://www.denta-beaute.com/bs/dentallexikon-category/v-bs/
 • V
 • https://www.denta-beaute.com/bs/dentallexikon-category/x-bs/
 • X
 • https://www.denta-beaute.com/bs/dentallexikon-category/z-bs/
 • Z
 • https://www.denta-beaute.com/bs/dentallexikon-category/z-bs-2/
 • Ž

Holistička medicina/stomatologija je reklamni slogan, koji umorne, frustrirane i od konvecionalne medicine razočarane građanje apelira.

Holistička medicina/stomatologija je reklamni slogan, koji umorne, frustrirane i od konvecionalne medicine razočarane građanje apelira.

Holistička medicina/stomatologija je reklamni slogan, koji umorne, frustrirane i od konvecionalne medicine razočarane građanje apelira.

Kako naš ekonomski sistem tako i zdravstveni živi od stvaranja novih trendova, jer samo na taj način je stalna kupnja zagarantovana. Euforična dostignuća medicine 80-tih godina su se ustvari u 90-tim godinama pokazala kao neuspjeh, i onda se naravno odreagovalo sa odgovarajućim protumjerama. “Alternativna -, tradicionalna – ,homeopatska medicina” su trendovi koji su svakom ostali u sjećanju, a u istom pravcu sugerira i holistička medizina. U osnovi, mi smo napravili od patnje biznis, ono u biti što i brojke pokazuju – svaka bolest (metabolička bolest, maligni tumori, psihičke bolesti) se povećavaju eksponencijalno u svijetskoj populaciji.

Zahvaljujući hladnjacima, boljim sanitarnim uvjetima kao i boljim uvijetima rada ljudi žive ipak duže, ali činjenica je da si to medicina kao svoju zaslugu predstavlja. No, moderna medicina je doprinjela samo povećanu hospitalizaciju – ništa više. Naša definicija holistički se može izraziti na sljedeći način …

YouTube Video:

ARVE Error: The video is likely no longer available. (The API endpoint returned a 404 error)

Holistička stomatologija