Denta Beauté - sve kase | 1190 Beč, Billrothstraße 29 | Telefon:+43 1 369 66 25

Materijali otiska

  https://www.denta-beaute.com/bs/dentallexikon-category/a-bs/
 • A
 • https://www.denta-beaute.com/bs/dentallexikon-category/b-bs/
 • B
 • https://www.denta-beaute.com/bs/dentallexikon-category/c-bs/
 • C
 • https://www.denta-beaute.com/bs/dentallexikon-category/c-bs-2/
 • Č
 • https://www.denta-beaute.com/bs/dentallexikon-category/d-bs/
 • D
 • https://www.denta-beaute.com/bs/dentallexikon-category/e-bs/
 • E
 • https://www.denta-beaute.com/bs/dentallexikon-category/f-bs/
 • F
 • https://www.denta-beaute.com/bs/dentallexikon-category/g-bs/
 • G
 • https://www.denta-beaute.com/bs/dentallexikon-category/h-bs/
 • H
 • https://www.denta-beaute.com/bs/dentallexikon-category/i-bs/
 • I
 • https://www.denta-beaute.com/bs/dentallexikon-category/k-bs/
 • K
 • https://www.denta-beaute.com/bs/dentallexikon-category/l-bs/
 • L
 • https://www.denta-beaute.com/bs/dentallexikon-category/m-bs/
 • M
 • https://www.denta-beaute.com/bs/dentallexikon-category/n-bs/
 • N
 • https://www.denta-beaute.com/bs/dentallexikon-category/o-bs/
 • O
 • https://www.denta-beaute.com/bs/dentallexikon-category/p-bs/
 • P
 • https://www.denta-beaute.com/bs/dentallexikon-category/q-bs/
 • Q
 • https://www.denta-beaute.com/bs/dentallexikon-category/r-bs/
 • R
 • https://www.denta-beaute.com/bs/dentallexikon-category/s-bs/
 • S
 • https://www.denta-beaute.com/bs/dentallexikon-category/s-bs-2/
 • Š
 • https://www.denta-beaute.com/bs/dentallexikon-category/t-bs/
 • T
 • https://www.denta-beaute.com/bs/dentallexikon-category/u-bs/
 • U
 • https://www.denta-beaute.com/bs/dentallexikon-category/v-bs/
 • V
 • https://www.denta-beaute.com/bs/dentallexikon-category/x-bs/
 • X
 • https://www.denta-beaute.com/bs/dentallexikon-category/z-bs/
 • Z
 • https://www.denta-beaute.com/bs/dentallexikon-category/z-bs-2/
 • Ž

Materijali za otiske se koriste za stvaranje negativne replike vaših zuba.

Otisak se kasnije izlije gipsom, čime tehničar dobije gipsani model koji odgovara zubima. Na osnovu istog tehničar izrađuje željenu protezu.
Zahtjevi koji se postavljaju na materijale za otiske su dobra fluidnost i tolerancija na vlagu – što daje precizne granice oblikovane strukture. Precizne granice su važne da bi restauracija tačno odgovarala. Nadalje bi materijal trebao nakon određenog vremena da se brzo suši, dok bi vrijeme obrade samo po sebi trebalo da traje dovoljno dugo. Većina materijala se sastoji od dvije komponentem, koje se miješaju neposredno prije obrade, te nakon toga počinju sa stvrdnjavanjem. Ranije, a djelimično i danas (zbog troškova), su se koristili materijali koje je moguće miješati, odnosno koji se aktiviraju vodom. Pri tome se tačna koncentracija gotovo nikad ne ispoštuje, što može dovesti do zatezanja otiska – posljedica je neprecizna restauracija.

Dobar kvalitet otiska obezbjeđuju prethodno pripremljene patrona, iako je potrošnja materijala u tom slučaju veća, komponente bivaju pomiješanu u preciznim omjerima. Tehničar dakle dobije tačne otiske te je rezultat proteza koja odgovara i koja ne propušta. Međutim kvalitet proteze ne zavisi samo od miješanja i obrade, već i pakovanje i transport do tehničara – što bi trebalo da se obavi do vremena određenog od strane proizvođača – su bitni, jer se samo na taj način se može spriječiti zatezanje otiska. Velike udaljenosti do tehničara – npr. Kina, se teško mogu povezati sa dobrom izradom. Više o ovoj temi možete naći u prilozima Kašika otiska, Vrijeme vezivanja i Otisak.

Materijali otiska