Denta Beauté - sve kase | 1190 Beč, Billrothstraße 12 | Telefon:+43 1 369 66 25

Nadogradnja kosti

  https://www.denta-beaute.com/bs/dentallexikon-category/a-bs/
 • A
 • https://www.denta-beaute.com/bs/dentallexikon-category/b-bs/
 • B
 • https://www.denta-beaute.com/bs/dentallexikon-category/c-bs/
 • C
 • https://www.denta-beaute.com/bs/dentallexikon-category/c-bs-2/
 • Č
 • https://www.denta-beaute.com/bs/dentallexikon-category/d-bs/
 • D
 • https://www.denta-beaute.com/bs/dentallexikon-category/e-bs/
 • E
 • https://www.denta-beaute.com/bs/dentallexikon-category/f-bs/
 • F
 • https://www.denta-beaute.com/bs/dentallexikon-category/g-bs/
 • G
 • https://www.denta-beaute.com/bs/dentallexikon-category/h-bs/
 • H
 • https://www.denta-beaute.com/bs/dentallexikon-category/i-bs/
 • I
 • https://www.denta-beaute.com/bs/dentallexikon-category/k-bs/
 • K
 • https://www.denta-beaute.com/bs/dentallexikon-category/l-bs/
 • L
 • https://www.denta-beaute.com/bs/dentallexikon-category/m-bs/
 • M
 • https://www.denta-beaute.com/bs/dentallexikon-category/n-bs/
 • N
 • https://www.denta-beaute.com/bs/dentallexikon-category/o-bs/
 • O
 • https://www.denta-beaute.com/bs/dentallexikon-category/p-bs/
 • P
 • https://www.denta-beaute.com/bs/dentallexikon-category/q-bs/
 • Q
 • https://www.denta-beaute.com/bs/dentallexikon-category/r-bs/
 • R
 • https://www.denta-beaute.com/bs/dentallexikon-category/s-bs/
 • S
 • https://www.denta-beaute.com/bs/dentallexikon-category/s-bs-2/
 • Š
 • https://www.denta-beaute.com/bs/dentallexikon-category/t-bs/
 • T
 • https://www.denta-beaute.com/bs/dentallexikon-category/u-bs/
 • U
 • https://www.denta-beaute.com/bs/dentallexikon-category/v-bs/
 • V
 • https://www.denta-beaute.com/bs/dentallexikon-category/x-bs/
 • X
 • https://www.denta-beaute.com/bs/dentallexikon-category/z-bs/
 • Z
 • https://www.denta-beaute.com/bs/dentallexikon-category/z-bs-2/
 • Ž

Nadogradnja kosti – kvalitet i kvatitet postojeće vilične kosti su odlučujući za uspješnu implantaciju.

U mnogim slučajevima, zbog parodontitisa, nesreće ili nekih drugih bolesti, postoji premalo koštane mase za stabilnost umjetnog zubnog korijena. Danas postoje mnoge kirurške tehnike za nadogradnju vilične kosti. Pri tome se koriste vlastite kosti organizma, vještačko zamjensko koštano tkivo ili proces izduživanja kosti, takozvana distrakcija.
Ljudske kosti najbolje zarastaju, dok sintetički materijali zarastaju najgore. Pri upotrebi ljudske kosti se može posegnuti za pročišćenom donatorskom kosti – ili se koriste vlastite kosti.
Ukoliko se koriste vlastite kosti, koštani blok koji se transplantira ne bi trebao da prelazi određenu veličinu, jer se inače većina transplantata ponovo povlači. Do pomenutog dolazi iz sljedećeg razloga:
U transplantiranom koštanom bloku se nalaza različite ćelije. U trenutku uzimanja koštanog bloka se ćelije, koje se nalaze unutar istog, odvoje od dotoka hranjivih materija. Kod malih blokova ćelije, brzo nakon transplantacije, na osnovu difuzije nove sredine bivaju opskrbljene hranjivim materijama. Ukoliko je koštani blok prevelik, onda difuzija nije dovoljna da bi hranjive materije dospjele do ćelija u unutrašnjosti bloka, također su potrebni dani da dođe do rasta novih krvnih sudova u unutrašnjosti.
Za ćelije u unutrašnjosti bloka isto traje predugo, te na osnovu nedostatka hranjivih materija dolazi do odumiranja unutrašnjosti koštanog bloka. Odumrle ćelije transplantiranog bloka, odmah nakon prorasta krvnih sudova, bivaju od strane imunih ćelija (dolaze sa novim krvnim suovima) razgrađene – dolazi do imune reakcije. Pri tome imuni sistem ne razgrađuje samo odumrle ćelije, nego nažalost i transplantiranu kost.
Zbog toga veliki koštani blokovi bivaju mikrovaskulano presađeni, što znači da kost biva uklonjena zajedno sa mišićem sa kojim je ista srasla i odgovarajućom krvnom žilom koja opskrbljuje mišić. Uklonjena krva žila se na mjestu presađivanja veže za drugu krvnu žilu, time je opskrba hranjivim materijama u unutrašnjosti kosti odmah uspostavljena, pri tom odumire samo mali broj ćelija, i koštani blok ne gubi na veličini.
Mikrovaskularna transplantacija kod stomatoloških operacija nije potrebna, obično se radi sa malim koštanim blokovima, ili se upotebljavaju pročišćene kosti donora kod kojih ne dolazi do imune reakcije. Za uklanjanje velikih tumora se koristi mikrovaskularna tehnika.
Zbog toga veliki koštani blokovi bivaju mikrovaskulano presađeni, što znači da kost biva uklonjena zajedno sa mišićem sa kojim je ista srasla i odgovarajućom krvnom žilom koja opskrbljuje mišić. Uklonjena krva žila se na mjestu presađivanja veže za drugu krvnu žilu, time je opskrba hranjivim materijama u unutrašnjosti kosti odmah uspostavljena, pri tom odumire samo mali broj ćelija, i koštani blok ne gubi na veličini.
Mikrovaskularna transplantacija kod stomatoloških operacija nije potrebna, obično se radi sa malim koštanim blokovima, ili se upotebljavaju pročišćene kosti donora kod kojih ne dolazi do imune reakcije. Za uklanjanje velikih tumora se koristi mikrovaskularna tehnika!
Dodatni problem prilikom nadogradnje kosti jeste pacijent sa preostalim zubima i horizontalnim gubitkom kosti npr. pacijent sa parodontitisom. Da bi kosti prirasle, potrebna vam je krv. Zamislite vertikalni koštani džep, vertikalno znači da kost nedostaje veoma ograničeno, npr. samo na jednom zubu kao što je prikazano na animaciji. Koštani defekt se sastoji od 5 strana od čega su četiri kosti – koji su dobro opskrbljeni krvlju – znači idealno za prirastanje koštanog zamjenskog materijala. Jedna strana, odnosno ona na kojoj je zubni korijen, nije opkrbljena krvlju – što je loše za koštani zamjenski materijal – pored toga je ovo područje idealno za prodor bakterija, ostataka hrane i pljuvačke, jer zubno meso nakon operacije loše dihtuje – sve navedeno škodi zarastanju kosti.
Ovakvi izolirani defekti se današnjim tehnikama mogu uspješno tretirati. Međutim ako je kost razgrađena i horzontalno i vertikalno, odnosno duž čitave vilice, onda tretman nije moguć, jer nedostaju dobro krvlju opskrbljene “strane kosti”.
Zbog toga se uvijek, prije formiranja kosti, mora raspraviti o preostalim zubima i namjeravanom cilju. Pojedinačne doprinose različitim operacionim tehnikama možete naći pod odgovarajućim pojmovima npr:

Alternativa za operaciju nadogradnju kosti jeste odustati od zubnih zamjena koje nose implantati, te umjesto toga prihvatiti djelimičnu i/ili totalnu protezu.

Rizici prilikom operacije su zanemarivo mali ukoliko je riječ o iskusnom hirurgu, mada može doći do komplikacija kod pojedinačnih slučajeva, koji eventualno zahtijevaju odgovarajuće mjere djelovanja. Svakim novim postupkom može doći do komplikacija, koje u konačnici mogu ugroziti život. Osvrnućemo se samo na specifične komplikacije do kojih može doći formiranjem kosti:

 • prilikom upotrebe stranog materijala postoji, u zavisnosti od pipreme materijala, rizik prenošenja bolesti
 • neurastanje materijala
 • upala kosti – osteomijelitis
 • povreda okolnih struktura kao što su jezik, obrazi, nervi, krvni sudovi, susjedni zubi i susjedni zubni nervi, uz odgovarajuće posljedice

Srećom su ovakve komplikacije zbog pozitivnog razvoja medicine posljednjih desetljeća i uz tačno planiranje, postale veoma rijetke.

Nadogradnja kosti