Denta Beauté - sve kase | 1190 Beč, Billrothstraße 12 | Telefon:+43 1 369 66 25

Papirnati štapići

  https://www.denta-beaute.com/bs/dentallexikon-category/a-bs/
 • A
 • https://www.denta-beaute.com/bs/dentallexikon-category/b-bs/
 • B
 • https://www.denta-beaute.com/bs/dentallexikon-category/c-bs/
 • C
 • https://www.denta-beaute.com/bs/dentallexikon-category/c-bs-2/
 • Č
 • https://www.denta-beaute.com/bs/dentallexikon-category/d-bs/
 • D
 • https://www.denta-beaute.com/bs/dentallexikon-category/e-bs/
 • E
 • https://www.denta-beaute.com/bs/dentallexikon-category/f-bs/
 • F
 • https://www.denta-beaute.com/bs/dentallexikon-category/g-bs/
 • G
 • https://www.denta-beaute.com/bs/dentallexikon-category/h-bs/
 • H
 • https://www.denta-beaute.com/bs/dentallexikon-category/i-bs/
 • I
 • https://www.denta-beaute.com/bs/dentallexikon-category/k-bs/
 • K
 • https://www.denta-beaute.com/bs/dentallexikon-category/l-bs/
 • L
 • https://www.denta-beaute.com/bs/dentallexikon-category/m-bs/
 • M
 • https://www.denta-beaute.com/bs/dentallexikon-category/n-bs/
 • N
 • https://www.denta-beaute.com/bs/dentallexikon-category/o-bs/
 • O
 • https://www.denta-beaute.com/bs/dentallexikon-category/p-bs/
 • P
 • https://www.denta-beaute.com/bs/dentallexikon-category/q-bs/
 • Q
 • https://www.denta-beaute.com/bs/dentallexikon-category/r-bs/
 • R
 • https://www.denta-beaute.com/bs/dentallexikon-category/s-bs/
 • S
 • https://www.denta-beaute.com/bs/dentallexikon-category/s-bs-2/
 • Š
 • https://www.denta-beaute.com/bs/dentallexikon-category/t-bs/
 • T
 • https://www.denta-beaute.com/bs/dentallexikon-category/u-bs/
 • U
 • https://www.denta-beaute.com/bs/dentallexikon-category/v-bs/
 • V
 • https://www.denta-beaute.com/bs/dentallexikon-category/x-bs/
 • X
 • https://www.denta-beaute.com/bs/dentallexikon-category/z-bs/
 • Z
 • https://www.denta-beaute.com/bs/dentallexikon-category/z-bs-2/
 • Ž

Papirnati štapići su pomagala konusnog oblika korištena za sušenje korijenskih kanala prije punjenja.

Ako hemikalije, duboki karijes, i/ili prekomjerno zagrijavanje prilikom rezanja krunice, dovedu do odumiranja zubnog živca, stručno nazvanog pulpa, ta odumrla pulpa mora biti uklonjena. Ako to ne učinimo, moguć je razvoj infekcije kosti. Čišćenje, oblikovanje i ispunjavanje zubnog kanala se naziva liječenjem korijenskog kanala. Prije završetka liječenja korijenskog kanala, isti mora biti temeljito osušen, prije samog ispunjavanja i zatvaranja; ovaj postupak sušenja se obavlja papirnatim štapićima. U videu je zub čiji je kanal već pripremljen pomoću instrumenata za korijenski kanal, kao i temeljito irigiran (ispran). Čisti kanal se sada posušuje papirnatim štapićima. Jasno se vidi kako papirnati štapić upija vlagu. Ovi papirnati štapići se iznova izmjenjuju sve dok ne prestanu upijati vlagu, što je znak da je kanal suh. Ako kanal nije u potpunosti suh, što možemo zaključiti po iznova vlažnim ili krvavim papirnatim štapićima, zatvaranje korijenskim ispunom neće biti čvrsto. Ukoliko stomatolog ne uspije odmah očistiti i posušiti kanal, pravilo je da se aplicira lijek u taj kanal, a zub zatvori privremenim ispunom. Ispunjavanje kanala možemo ponovo pokušati nakon nekoliko dana. Ovaj postupak liječenja korijenskog kanala ponavljamo sve dok kanali ne budu ispunjeni i zatvoreni.

Papirnati štapići