Denta Beauté - sve kase | 1190 Beč, Billrothstraße 12 | Telefon:+43 1 369 66 25

Vrijeme vezivanja

  https://www.denta-beaute.com/bs/dentallexikon-category/a-bs/
 • A
 • https://www.denta-beaute.com/bs/dentallexikon-category/b-bs/
 • B
 • https://www.denta-beaute.com/bs/dentallexikon-category/c-bs/
 • C
 • https://www.denta-beaute.com/bs/dentallexikon-category/c-bs-2/
 • Č
 • https://www.denta-beaute.com/bs/dentallexikon-category/d-bs/
 • D
 • https://www.denta-beaute.com/bs/dentallexikon-category/e-bs/
 • E
 • https://www.denta-beaute.com/bs/dentallexikon-category/f-bs/
 • F
 • https://www.denta-beaute.com/bs/dentallexikon-category/g-bs/
 • G
 • https://www.denta-beaute.com/bs/dentallexikon-category/h-bs/
 • H
 • https://www.denta-beaute.com/bs/dentallexikon-category/i-bs/
 • I
 • https://www.denta-beaute.com/bs/dentallexikon-category/k-bs/
 • K
 • https://www.denta-beaute.com/bs/dentallexikon-category/l-bs/
 • L
 • https://www.denta-beaute.com/bs/dentallexikon-category/m-bs/
 • M
 • https://www.denta-beaute.com/bs/dentallexikon-category/n-bs/
 • N
 • https://www.denta-beaute.com/bs/dentallexikon-category/o-bs/
 • O
 • https://www.denta-beaute.com/bs/dentallexikon-category/p-bs/
 • P
 • https://www.denta-beaute.com/bs/dentallexikon-category/q-bs/
 • Q
 • https://www.denta-beaute.com/bs/dentallexikon-category/r-bs/
 • R
 • https://www.denta-beaute.com/bs/dentallexikon-category/s-bs/
 • S
 • https://www.denta-beaute.com/bs/dentallexikon-category/s-bs-2/
 • Š
 • https://www.denta-beaute.com/bs/dentallexikon-category/t-bs/
 • T
 • https://www.denta-beaute.com/bs/dentallexikon-category/u-bs/
 • U
 • https://www.denta-beaute.com/bs/dentallexikon-category/v-bs/
 • V
 • https://www.denta-beaute.com/bs/dentallexikon-category/x-bs/
 • X
 • https://www.denta-beaute.com/bs/dentallexikon-category/z-bs/
 • Z
 • https://www.denta-beaute.com/bs/dentallexikon-category/z-bs-2/
 • Ž

Vrijeme vezivanja je vrijeme koje je potrebno da tekući materijal dostigne čvrstinu

Vrijeme vezivanja je vrijeme koje je potrebno da tekući materijal dostigne čvrstinu

U stomatologiji je vrijeme vezivanja igra posebnu ulogu kod materijala za uzimanje otisaka.

Nakon vremena vezivanja se pritisak kod npr. otiska zuba može popustiti. Stomatološki materijali tokom procesa stvrdnjavanja podliježu najčešće promjeni volumena i time su posebno osjetljivi na poremećaje. Neodgovarajuća tehnička izvedba se može povezati sa nepoštivanjem vremena vezivanja. Ukoliko se otisak izvadi prerano iz usta pacijenta, ili ako tehničar prekasno zalije otisak gipsom, moze doći do pogrešaka u volumenu, što se kod pacijenta ispoljava kao krunica koja propušta. Sekundarni karijes i/ili krvarenje desni/povlačenje desni su posljedice.

Zbog navedenog je bitno da stomatolog ili tehničar poštuju vrijeme vezivanja koje propisuje proizvođač. Odgovorni stomatolog i/ili tehničar zbog toga tokom rada uvijek koriste štopericu – npr. prilikom uzimanja otiska. Međutim nije samo poštivanje vremena vezivanja neophodno za izradu dobre proteze. Većina materijala se sastoji od dvije komponente koje se neposredno pred obradu miješaju i onda počinju sa procesom stvrdnjavanja. Ranije, a djelimično i danas su se (zbog troškova) koristili materijali koji su se samostalno mogli miješati – ovdje možete vidjeti alginat prah, koji se aktivira vodom. Pri tome se tačna koncentracija nikad ne ispoštuje, što može dovesti do zatezanja otiska – što za posljedicu ima nepreciznu zubnu restauraciju.

Vrijeme vezivanja