Denta Beauté - sve kase | 1190 Beč, Billrothstraße 12 | Telefon:+43 1 369 66 25

Zubni implantat

  https://www.denta-beaute.com/bs/dentallexikon-category/a-bs/
 • A
 • https://www.denta-beaute.com/bs/dentallexikon-category/b-bs/
 • B
 • https://www.denta-beaute.com/bs/dentallexikon-category/c-bs/
 • C
 • https://www.denta-beaute.com/bs/dentallexikon-category/c-bs-2/
 • Č
 • https://www.denta-beaute.com/bs/dentallexikon-category/d-bs/
 • D
 • https://www.denta-beaute.com/bs/dentallexikon-category/e-bs/
 • E
 • https://www.denta-beaute.com/bs/dentallexikon-category/f-bs/
 • F
 • https://www.denta-beaute.com/bs/dentallexikon-category/g-bs/
 • G
 • https://www.denta-beaute.com/bs/dentallexikon-category/h-bs/
 • H
 • https://www.denta-beaute.com/bs/dentallexikon-category/i-bs/
 • I
 • https://www.denta-beaute.com/bs/dentallexikon-category/k-bs/
 • K
 • https://www.denta-beaute.com/bs/dentallexikon-category/l-bs/
 • L
 • https://www.denta-beaute.com/bs/dentallexikon-category/m-bs/
 • M
 • https://www.denta-beaute.com/bs/dentallexikon-category/n-bs/
 • N
 • https://www.denta-beaute.com/bs/dentallexikon-category/o-bs/
 • O
 • https://www.denta-beaute.com/bs/dentallexikon-category/p-bs/
 • P
 • https://www.denta-beaute.com/bs/dentallexikon-category/q-bs/
 • Q
 • https://www.denta-beaute.com/bs/dentallexikon-category/r-bs/
 • R
 • https://www.denta-beaute.com/bs/dentallexikon-category/s-bs/
 • S
 • https://www.denta-beaute.com/bs/dentallexikon-category/s-bs-2/
 • Š
 • https://www.denta-beaute.com/bs/dentallexikon-category/t-bs/
 • T
 • https://www.denta-beaute.com/bs/dentallexikon-category/u-bs/
 • U
 • https://www.denta-beaute.com/bs/dentallexikon-category/v-bs/
 • V
 • https://www.denta-beaute.com/bs/dentallexikon-category/x-bs/
 • X
 • https://www.denta-beaute.com/bs/dentallexikon-category/z-bs/
 • Z
 • https://www.denta-beaute.com/bs/dentallexikon-category/z-bs-2/
 • Ž

Zubni implantati su umjetni zubni korijeni

Zubni implantati su umjetni zubni korijeni

Zubni implantati su umjetni zubni korijeni, koji inače imaju dizajn vijka ili cilindra.

Usađeni u vilicu oni čine zamjenski korijen izgubljenog zuba. Od 1982 je implantologija osigurana kao tip liječenja. Postoje različiti sistemi implantacije. Za pacijenta su, razlike između sistema implantacije koji su na tržistu, nebitne. Svi sistemi su nakon desetljeća natjecanja sazrili. Znanstvena istraživanja posljednjih 25 godina pokazuju veliku stopu uspjeha implantata. Nakon uspješnog zarastanja je 90% implantata nakon 10 godina i dalje u funkciji. Radi poređenja, nakon 10 godina stopa uspjeha mostova je otprilike 80 % . Stopa uspjeha korijenskog punjenja, i to u slučaju pokušaja spašavanja istog od strane endodontiste je otprilike 50 % u prvih deset godina. Ovi brojevi jasno ukazuju na to da su implantati, sa aspekta dugovječnosti, superiorniji u odnosu na dosadašnje restauracije!

Unatoč velikim pomacima u razvoju su neki pacijentin nesigurni jer su čuli ili pročitali o pojavama alergija kod titanskih zubnih implantata. U serijoznoj stručnoj literature nema riječi o alergijama na titanijum, tako da tvrdnja “Ne podnosim implantat” nije tačna, iako kod nekih pacijenata dođe do gubitka implantata. Ali zašto postoje zablude o “alergijama na titanijum” među pacijentima? Liječnik bi rekao – iatrogeni uzroci, odnosno uzrokovani liječnicima. Kroz dezinformacije od strane medicinske struke se razvila glasina, morate uzeti u obzir da je implantologija vrlo unosna stomatološka grana, i nažalost se dešavalo, a dešava se i danas da se implantacija vrši kod neprikladnih pacijenata.

Neprikladan u smislu postojećih infekcija u ustima, jer se nije obraćala pažnja na anamnezu pacijenta (npr. pušač) i slično. Ove pogrešne indikacije često vode do gubitka implantata nakon nekoliko sedmica/mjeseci ili godina, mada liječnik rijetko priznaje svoju grešku, često se čuje rečenica od strane stomatologa “Ne podnosite titanijum”. Na taj način je nastala alergija na titanijum – Implantacija je dobar tretman, uz ispravne indikacije što znači da ne smije biti nikakvih infekcija u ustima (kao npr. paradontoza, loš tretman korijenskog kanala itd.). Ponekad i pored temeljnog planiranja i usklađenosti sa smjernicama može doći do nezarastanja implantata, te se isti kasnije mora ukloniti. Isto je razočaravajuće, ali se rijetko dešava, a i ne dovodi do znatnih tjelesnih poteškoća, obzirom da se nastali defekt kosti nadogradnjom ponovo može zatvoriti. Obnova implantata po zelji je u principu moguća, više o tome u prilogu Implantacija. Nakon gubitka implantata je i konvencionalna proteza moguća bez problema..

Zubni implantat