Denta Beauté - sve kase | 1190 Beč, Billrothstraße 12 | Telefon:+43 1 369 66 25

Kako treba da izgleda optimalna stomatološka konsultacija ?

Na ovo pitanje koristimo vaš Feedback, ali nažalost ne možemo sve pacijente uvijek zadovoljiti. Rijetki žele odmah liječenje, većina želi prvo konsultaciju. Da bi ste dobili bolju sliku toka prve konsultacije u Denta Beaute, napravili smo za vas jedan video. U okviru prvog termina nam je jako bitna transparentnost i dobra dokumentacija, a uz to naravno pratimo standardizirani postupak rada kako bi se osigurao konstantan kvalitet. Naravno da uvijek imamo i prostor za individualne želje – recite nam vaše želje preko telefona ili preko mail adrese. Kao pacijent uvijek se suočavamo s istim problemom pri doktor/pacijent razgovoru:

  • Da li mi doktor preporučuje optimalnu terapiju, ili samo ono što on zna?
  • Da li je doktor uopšte na aktuelnom stepenu znanja?
  • Da li mi doktor preporučuje samo najskuplju terapiju?

Dok se ovi problemi mogu lijepo diskutovati u smislu reklamnog sloga i lijepe formulacije, oni i dalje nece biti riješeni. Mi smo osmislili jedan sistem za prvi razgovor kako bi riješili ove probleme. Osim toga postoje i drugi “problemi” s kojima se jedan stomatolog mora boriti!Koji su to?
Kada vi dođete kod zubara, od trenutka kada sjedite na zubarskoj stolici, nastaju troškovi koje zubar mora platiti. On mora najmanje jednu asistenticu platiti. Kod nas postoje tri kolegice koje moraju biti plaćene, jedna dama na recepciji, asistentica i dama u prostoriji za sterilizaciju. Stoga košta jedan sat –  kod našeg trenutnog otvorenog vremena – oko 250€. Zbog ovog ekonomskog pritiska, često se dešava da se odmah krene sa „popravkom“ iako se u stvari nema „ništa za popraviti“. Na kraju mjeseca se moraju računi i plate isplatiti. Stoga mi želimo ovaj začarani krug prekinuti (bolest = business) , s obzirom da nikad ne znamo šta jedan pacijent treba, postoji prvi termin gdje s pacijentom razgovaramo i moguću terapiju planiramo. Na taj način štedimo 2 asistentice jer u danima gdje se vode prve stomatološke konsultacije, imamo manje osoblja u ordinaciji. Stoga u našem slučaju dolazi do redukcije troškova, a za vas znači da „nepotrebni tretmani neće biti rađeni“.
U okviru prve konsultacije se obavi pregled(nalazi), postavi dijagnoza i prema vašim željama i financijskim mogućnostima napravimo mogući plan tretmana i troškova – sve naravno dobijete napismeno i besplatno preko email adrese! Samo na taj način imate mogućnost uporediti nas, u miru razmisliti i naravno bolje se informisati.

Koliko će dugo trajati moji zubi?

Prema zakonu imamo 2 godine garanciju. Garancije u suštini ne postoje iako su često promovisane. Naš cilj je da prevaziđemo probleme zuba zauvijek zajedno s vama. Nas motto: Zubi za cijeli život! Stoga pravimo našu garanciju ovisnu o vašoj suradnji. Može se desiti da se, na primjer nakon 5 godina keramika jedne krunice okrne. Ako ste vi redovno održavali vaše Recall termine i imate dobru oralnu higijenu, u tom slučaju mi snosimo troškove – na taj način terapija znači uvijek zajednički rad.
Teoretski može jedan dobro urađen zub pri dobroj oralnoj higijeni trajati cijeli život i to je zapravo naš cilj. U praksi životni vijek vaših zuba ovisi o mnogo drugih faktora – mastikatorna odnosno žvačna sila (jedna starija mršavija žena ima drugačije zvačne sile od jednog 120 kg teškog muškarca), vrste restauracije ( veliki/mali inlays, malo/mnogo implantata;…), vaše higijene i naravno od načina rada koji mi radimo. Najosjetljivije vrijeme su u principu prve 2 godine, ove „2 godine pravilo“ vazi generalno u medicini. Za to vrijeme možemo vrlo dobro vidjeti kako će se sve razviti.