Denta Beauté - sve kase | 1190 Beč, Billrothstraße 12 | Telefon:+43 1 369 66 25

Kako da zatvorimo zubni prostor?

Implantolog bi preporučio implantat, ortodon zubni aparatić, opšti stomatolog bi preporučio most a protetičar protezu. A šta je zapravo najbolje riješenje za zubni prostor za vas? Najčešce preporučuje svako ono što najbolje zna. Taj problem riješavamo tako što imamo sve stručnjake pod jednim krovom. Za vas to znači da imate ne samo objektvna mišljenja, već i da ne morate od jednog do drugog spezialiste ići.

Zahvaljujući kvalitetcirklu kolege razmjenjuju međusobno mišljena i tako da iz toga proizilaze nove opcije liječenja – s toga smo u mogućnosti raditi kompleksna saniranja. Spezijalizacija doktora donosi dalje prednosti, više rutine. Za vas to znači kraće vrijeme tretmana kao i bolji rezultati.

Kroz kvalitetcirkel se mogu naravno i troškovi smanjiti – kako? Zbog većeg broja pacijenata i više doktora dobijamo posebne cijene prilikom kupovine materijala. Osim toga doktori dijele ured, sterilizaciju, rendgen i mnoge druge troškove. Sve to smanjuje cijenu za vas!

Tim se nalazi u stalnoj transformaciji, ali imamo jedan kroz godine izgrađen „osnovni tim“, koji se dopunjava s kolegama iz inostranstva, zainteresovanim studentima i gost doktorima koji nas posjećuju.
Osnovni tim čine:

– Ioana Dejeu (Parodontologija, Endodoncija, Protetika)
– Dijana Wirth (Restorativna stomatologija, Implantat protetika)
– Viola Polei (asistentica za parodontologiju)
– Jaroslav Belsky (oralna kirurgija, Implantologija, Implantat protetika, Invisalign)
– Maximillian Seemann (Ortodoncija)
– Aichinger Claudia (Ortodoncija)
– Yvonne Sommer (Dentalna kozmetika, Bleaching, individualna profilaksa)
– Casari Massimo (Dentalni labor Casaridental, Protetika
– Samir Joukhadar (Dentalni labor Apollonia, Protetika)
– Herwig Feik (Anestezija)
– Christian Schopper (Maksilofacijalna kirurgija)
– Dieter Hübl (Otorinolaringologija)
– Alexandra Hasenzagl (Psihoterapeut)
– i gost doktori, Studenti