Denta Beauté - vsechny zdravotni pokladny | 1190 Vídeň, Billrothstraße 12 | Telefon: +43 1 369 66 25

ABC-Kontakty

  https://www.denta-beaute.com/cs/dentallexikon-category/a-cs/
 • A
 • https://www.denta-beaute.com/cs/dentallexikon-category/b-cs/
 • B
 • https://www.denta-beaute.com/cs/dentallexikon-category/c-cs/
 • C
 • https://www.denta-beaute.com/cs/dentallexikon-category/c-cs-2/
 • Č
 • https://www.denta-beaute.com/cs/dentallexikon-category/d-cs/
 • D
 • https://www.denta-beaute.com/cs/dentallexikon-category/e-cs/
 • E
 • https://www.denta-beaute.com/cs/dentallexikon-category/f-cs/
 • F
 • https://www.denta-beaute.com/cs/dentallexikon-category/g-cs/
 • G
 • https://www.denta-beaute.com/cs/dentallexikon-category/h-cs/
 • H
 • https://www.denta-beaute.com/cs/dentallexikon-category/i-cs/
 • I
 • https://www.denta-beaute.com/cs/dentallexikon-category/j-cs/
 • J
 • https://www.denta-beaute.com/cs/dentallexikon-category/k-cs/
 • K
 • https://www.denta-beaute.com/cs/dentallexikon-category/l-cs/
 • L
 • https://www.denta-beaute.com/cs/dentallexikon-category/m-cs/
 • M
 • https://www.denta-beaute.com/cs/dentallexikon-category/n-cs/
 • N
 • https://www.denta-beaute.com/cs/dentallexikon-category/o-cs/
 • O
 • https://www.denta-beaute.com/cs/dentallexikon-category/p-cs/
 • P
 • https://www.denta-beaute.com/cs/dentallexikon-category/r-cs/
 • R
 • https://www.denta-beaute.com/cs/dentallexikon-category/s-cs/
 • S
 • https://www.denta-beaute.com/cs/dentallexikon-category/t-cs/
 • T
 • https://www.denta-beaute.com/cs/dentallexikon-category/u-cs/
 • U
 • https://www.denta-beaute.com/cs/dentallexikon-category/v-cs/
 • V
 • https://www.denta-beaute.com/cs/dentallexikon-category/z-cs/
 • Z

ABC kontakt je označení pro lokalizaci zubních kontaktů ve smyslu stabilního zkusů v oblasti bočních zubů.

ABC kontakt je označení pro lokalizaci zubních kontaktů ve smyslu stabilního zkusů v oblasti bočních zubů.

Kontakty k protizubu (antagonické kontakty) jsou rozděleny principálně do třech polohových vztahů. A sice jak již naznačuje název – A-, B- a C-kontakt.

 • A-kontakt: Dotek lícního hrbolu zubu od spodní a horní čelisti. Hrboly zubů na straně ke tváři od horní a spodní čelisti se dotýkají.
 • B-kontakt: Dotek patrového hrbolu zubu horní celisti s lícním hrbolem zubu spodní čelisti. Hrbol zubu na straně k patru od horní čelisti a hrbol zubu na straně, dotýkající se ke tváři spodní čelisti.
 • C-kontakt: Dotek hrbolu zubu na straně k jazyku od horní a spodní čelisti. Hrbol zubu na straně ke tváři od horní čelisti se dotýká s hrbolem zubu na straně ke tváři spodní čelisti.

Zuby tedy nestojí k sobě nějakým způsobem, nýbrž se dotýkají pouze v určitých bodech – právě v onech ABC dotekových bodech. Skrze narušené kontakty mohou být vyvolány bolesti nebo odumření zubu, parodontální vady, pohyb zubu a dokonce i bolesti v obličeji. Aby se zabránilo rušivým kontaktům, jsou korunky často zhotovovány bez přezkoušení doteku k protizubu, neboť toto bezprostředně nepocítíte, rušivý kontakt však poznáte ihned.

Žádný zubní kontakt je však pro váš chrup zrovna tak špatný. Pohyb zubu a závady čelistního kloubu mohou být následkem. Zubní náhrada by měla mít správný zubní kontakt na každý pád. Nejjednoduším přezkoušením je zkousnutí tenkého papíru. Můžete-li papír při zkousnutí z úst vytahnout, pak nema zubni náhrada spravný zubní dotek. Svědomitý zubní lékař kontroluje proto správnou výsku zubní náhrady zrovna tak specialním papírem, takzvanou barevnou folií.

ABC-Kontakty