Denta Beauté - vsechny zdravotni pokladny | 1190 Vídeň, Billrothstraße 12 | Telefon: +43 1 369 66 25

Otiskové nedostatky

  https://www.denta-beaute.com/cs/dentallexikon-category/a-cs/
 • A
 • https://www.denta-beaute.com/cs/dentallexikon-category/b-cs/
 • B
 • https://www.denta-beaute.com/cs/dentallexikon-category/c-cs/
 • C
 • https://www.denta-beaute.com/cs/dentallexikon-category/c-cs-2/
 • Č
 • https://www.denta-beaute.com/cs/dentallexikon-category/d-cs/
 • D
 • https://www.denta-beaute.com/cs/dentallexikon-category/e-cs/
 • E
 • https://www.denta-beaute.com/cs/dentallexikon-category/f-cs/
 • F
 • https://www.denta-beaute.com/cs/dentallexikon-category/g-cs/
 • G
 • https://www.denta-beaute.com/cs/dentallexikon-category/h-cs/
 • H
 • https://www.denta-beaute.com/cs/dentallexikon-category/i-cs/
 • I
 • https://www.denta-beaute.com/cs/dentallexikon-category/j-cs/
 • J
 • https://www.denta-beaute.com/cs/dentallexikon-category/k-cs/
 • K
 • https://www.denta-beaute.com/cs/dentallexikon-category/l-cs/
 • L
 • https://www.denta-beaute.com/cs/dentallexikon-category/m-cs/
 • M
 • https://www.denta-beaute.com/cs/dentallexikon-category/n-cs/
 • N
 • https://www.denta-beaute.com/cs/dentallexikon-category/o-cs/
 • O
 • https://www.denta-beaute.com/cs/dentallexikon-category/p-cs/
 • P
 • https://www.denta-beaute.com/cs/dentallexikon-category/r-cs/
 • R
 • https://www.denta-beaute.com/cs/dentallexikon-category/s-cs/
 • S
 • https://www.denta-beaute.com/cs/dentallexikon-category/t-cs/
 • T
 • https://www.denta-beaute.com/cs/dentallexikon-category/u-cs/
 • U
 • https://www.denta-beaute.com/cs/dentallexikon-category/v-cs/
 • V
 • https://www.denta-beaute.com/cs/dentallexikon-category/z-cs/
 • Z

Mezi otiskové nedostatky zahrnujeme všechny nežádoucí komplikace, které mohou při odběru otisků nastat.

Otisk je výchozí báze pro zubní náhradu, proto chyby, které při tomto pracovním kroku nastanou, způsobí neodvratně nepřesnou zubní náhradu. Zde vidíte krátké shrnutí. Otisk byl vyjmut z úst pacienta, technik vylije otisk sádrou a obdrží tak situaci vašich úst na sádře. Jedna z nejčastějších chyb při odebírání otisků jsou vzniklé vzduchové bubliny. Na základě použití jemnějšího materiálu, který se vstřikne před vsunutím otiskové lžíce, jak vidíte ve filmu, můžeme takto většině bublin zabránit. Vyfoukáním této hmoty se dá dále snížit zdroj nedostatků.

Další častou závadou je chybějící preparační hranice. Když zubní lékař obrousí zub pro přípravu korunky, tak vznikne přechod od zubu obrouseného k neobrousenému. Tento přechod nazýváme preparační hranice, a ta musí být bezpodmínečně na otisku zobrazena, neboť jinak technik neví, kam až má okraj korunky zhotovit. Často totiž krev, sliny nebo sama dáseň preparační hranici zakryje, je-li otisk proveden bez přípravy. Otiskový materiál nemůže kolem zubní hranice zatéct a následkem je otisk s chybějící hranicí. V praxi stanoví technik tuto hranici sám, jestliže na základě špatného otisku tuto preparační hranicí nevidí. Normálně se tato hranice pokládá pár milimetrů pod dáseň, tam kde netěsnící okraje korunek nezpozorujete. Následkem je netěsně uzavřená zubní náhrada, k tomu podrážděná dáseň, což se vám projeví krvácením dásně a její resorpci – tedy ztrátou. Tato chyba se dá odstranit když se před otiskem a preparovaním použijí vlákna.

Otiskový materiál se může přirozeně také pokřivit, toto se však stane především tehdy, když je materiál příliš starý, není dodržen čas zpracování, nabo se s ním jak vidíte v animaci špatně zachází. Na základě postavení zubu by se měl otisk v horní čelisti, na protější straně obroušení, nejdříve vyjmout (obroušené zuby jsou modré), neboť tak se otisk stáhne od broušeného zubu podélným směrem a tím je nejmenší předpoklad jeho deformace. Zuby ve spodní čelisti jsou nakloněny dovnitř, proto by měl být otisk uvolněn a stáhnut nejdříve na obroušené straně. Uvolníme-li otiskovou lžíci na špatné straně, pak dojde k značnému zkrřvení otiskové hmoty. Braní zřetele na takovéto drobnosti se zamezí deformaci otisků.

Dále by měly být otisky prováděny s celou lžící, zde vlevo v obraze. Částečně lžíce, v obraze vpravo, jsou zpravidla nepřesné, neboť sádrové modely pak nemohou být proti sobě správně situovány. U částečné lžíce obdrží technik části modelu, které jsou navzájem pohyblivé a tím pádem nemohou být uvedeny do jednoznačné přesné pozice. Zubní náhrada, zde znázorněná modře, se nedá přesně vymodelovat. U otisků s lžící celou obdržíme celé čelistní modely a tím takzvaný tříbodový kontakt. Tyto modely nejsou kývavé. Jen tak může technik zhotovit jednoznačně sedící zubní náhradu.

Předotisk, v obraze růžová otisková hmota, zabrání, aby se zuby dotkly otiskové lžíce, takzvané protlačení. Třpytí-li se v otisku kov lžíce, pak se musí otisk z důvodu protlačeni opakovat, v obraze označují obě šipky protlačená místa. Při protlačení se odpovídající zub nepatrně vychýlí a tím způsobí nesprávný otisk. Technik pak zhotoví nevyhnutelně nesedící zubní náhradu, což má za následek dlouhé zbrusovaní a/nebo netěsnící korunkové okraje.

Nakonec nejsou k opomenutí chyby, které se mohou stát transportem ( dlouhý transport nebo neoptimalní zabalení otisků) a / nebo u technika. Na štěstí se však dá všem těmto nedostatkům zabránit dobrou kooperací mezi lékařem, technikem a asistencí.

Otiskové nedostatky